Sqower32YT

User
 • Content Count

  17
 • Posts on chatbox

  6
 • Donations

  0.00 PLN 
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Sqower32YT last won the day on August 6

Sqower32YT had the most liked content!

Community Reputation

22 Helpful

Social Info

4 Followers

About Sqower32YT

 • Rank
  Lame

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Sqower32YT

  Cześć chciałem się pożegnać , dziękuje za danie mi szansy Wpadnę jeszcze kiedyś pograć na waszych serwerach Trzymajcie się
 2. Sqower32YT

  Witam, do poniedziałku mnie nie ma Wszystkie problemy pisać na forum lub Zaubiemu Po powrocie odpisze
 3. Sqower32YT

  Dzięki gracz został ukarany
 4. Sqower32YT

  Chyba to na co każdy czekał najbardziej 1.Miejsce Wujek Zbyszek PSC 3 SKiny + 100 tyś kredytów + Złote Eq 2.Miejsce Zaubi 2 Skiny + 50 tyś kredytów + 2 Itemy z Złotego EQ 3.Miejsce Calvin Srejn 1 Skin + 25 tyś kredytów 4.Miejsce Dinozaur 1 Skin + 15 tyś kredytów 5.Miejsce Smil3y 1 Skin 1,Miejsce Zaubi PSC + 100 tyś kredytów + Złote Eq 2.Miejsce Wujek Zbyszek 100tyś kredytów Legendarny Pet 3.Miejsce Dinozaur 1 Skin + 50 tyś kredytów 4.Miejsce Nfs9 1 Skin 30 tyś kredytów 5.Miejsce Luckyy 1 Skin 15 tyś kredytów Nagrody można odebrać u mnie lub pisząc tutaj Możliwe dodatkowe nagrody jeszcze
 5. Sqower32YT

  Witam , każda osoba która w 1 sezonie przegrała min na serwerze 10godzin może odebrać nagrodę w postaci SKina "WTF" Podać Steam ID : Podać Nick :
 6. Sqower32YT

  Dzięki za zgłoszenie gracz zostanie ukarany
 7. Sqower32YT

  Faktycznie brak wzoru ale skarge przyjmuję, gracz zostanie ukarany
 8. Sqower32YT

  Nick oskarżonego admina/gracza: Link do profilu oskarżonego: Mapa, na której miało zajście: Czas i data zajścia: Treść skargi i dowód:
 9. Sqower32YT

  Witam, w ten piątek 09.08.2019 nastąpi kolejny sezon z nagrodami
 10. ZOMBIE MOD SURVIVAL Regulations 1. Legal regulations. 1.1 All content from users and administrations are to be in accordance with the law of the Republic of Poland and the document of the Constitution of the Republic of Poland. 1.2 Server administration does not take any responsibility for fraud related to the exchange of items on the server ZOMBIE MOD. 1.3 Server administration does not bear any responsibility for errors of the Consumer / Player when buying premium ranks and credits. 2. General rules of playing on the server. 2.1 By playing on the server, you automatically accept the regulations, ignorance does not release you from its compliance. 2.1.1 It is forbidden to search for gaps in the regulations for strength and deceit. 2.2 The culture is valid on the server, ungrounded insults are forbidden, players are harassed and profanity is being abused. 2.3 It is forbidden to use any auxiliaries that give a real advantage over the other player and are not allowed by the VAC system. 2.4 The use of map and server errors is prohibited. 2.5 It is forbidden to impersonate both admins and players. 2.6 Forbidden to push players out with an improved knife. 2.8 It is forbidden to release any binds on the server. 2.9 It is forbidden to spam on voice chat as well as ordinary chat. 2.10. People who do not have a mutation are forbidden to abuse the microphone. 2.11 It is forbidden to propagate Nazi, fascist and communist content, e.g. having a swastika / hammer and sickle in the nickname. 2.13 It is forbidden to deliberately provoke quarrels. 2.14 It is forbidden to use offensive, vulgar and provocative nicks. 2.15 It is forbidden to argue with the administration. 2.18 Stupid fucking - ban. 2.21. The player has the right to appeal against the ban by writing in the relevant section of the subject by following a specific pattern. 2.22 The player has the right to report to the @ person who breaks the rules. 2.23 The player has the right to lodge a complaint against the admin, who does not follow the rules / abuse orders, etc. 2.24 It is forbidden to share personal data of a person who has not consented to it (RODO) (punishment-permban). 2.34 An order to have non-typical characters in a nickname (at least three). 3. Zombie rules 3.1 It is forbidden to block other players 3.2 An order to kill other players 3.3. No alliances with live players 3.4 It is forbidden to be a zombie when entering a retry / or 2 times to connect to a server to avoid being zombies 4. The rules of the Living 4.1. Ban on blocking passages 4.2 Order to lift the box that blocks the passage 4.3 It is forbidden to be in places that can not be reached by a zombie 4.4. Prohibition of Zombie alliances 5. Basic Commands 5 !guns - We can choose a weapon when we forget about it (Does not work once we choose) 5.1 !market - Listing items and purchasing them for credits 5.2 !store - Buying skins and other accessories 5.3 !sklep - Buying for exp with gunexpa upgrades and additions (Spadachron, ammunition, more damage) 5.4 !rpg - upgrades your character 5.5 !Level - Check progress with gunexpa 5.6 !eq - Checking your weapons (armor shields, etc.) 5.7 !top !rank - Ranking of players
 11. Sqower32YT

  Regulamin ZOMBIE MOD SURVIVAL 1. Regulacje prawne. 1.1 Wszystkie treści wypływające od użytkowników jak i administracji mają być zgodne z prawem RP i dokumentem Konstytucji RP. 1.2 Administracja serwera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oszustwa związane z wymianą przedmiotów na serwerze ZOMBIE MOD. 1.3 Administracja serwera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy Konsumenta/Gracza przy zakupie rang premium oraz kredytów. 2. Zasady ogólne grania na serwerze. 2.1 Grając na serwerze automatycznie akceptujesz regulamin, nieznajomość go nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. 2.1.1 Zakazuje się wyszukiwania luk w regulaminie na siłę i cwaniakowania. 2.2 Na serwerze obowiązuje kultura, zakazane jest bezpodstawne obrażanie, nękanie graczy i nadużywanie wulgaryzmów. 2.3 Zakazane jest używanie jakichkolwiek wspomagaczy dających realną przewagę nad drugim graczem i niedozwolonych przez system VAC. 2.4 Zakazane jest wykorzystywanie błędów mapy jak i serwera. 2.5 Zakazane jest podszywanie się pod adminów jak i graczy. 2.6 Zakazane wypychania graczy ulepszonym nożem. 2.8 Zakazane jest puszczanie jakichkolwiek bindów na serwerze. 2.9 Zakazane jest spamowanie na czacie głosowym jak i zwykłym. 2.10 Osoby nieposiadające mutacji mają zakaz nadużywania mikrofonu. 2.11 Zakazane jest propagowanie treści nazistowskich, faszystowskich oraz komunistycznych, np. posiadanie w nick'u swastyki/sierpu i młotu. 2.13 Zakazane jest celowe prowokowanie do kłótni. 2.14 Zabronione jest używanie nicków obraźliwych, wulgarnych oraz prowokacyjnych. 2.15 Zabronione jest kłócenie się z administracją. 2.18 Głupie pierdolenie - ban. 2.21 Gracz ma prawo odwołać się od bana pisząc w odpowiednim dziale temat stosując się do określonego wzoru. 2.22 Gracz ma prawo zgłosić na u@ osobę która łamię regulamin. 2.23 Gracz ma prawo złożyć skargę na admina, który nie postępuje zgodnie z regulaminem/nadużywa komend itp. 2.24 Zabronione jest udostępnianie danych osobowych osoby, która nie wyraziła na to zgody (RODO) (kara-permban). 2.34 Nakaz posiadania niespecjalnych znaków w nicku (co najmniej trzech). 3. Zasady Zombie 3.1 Zakaz blokowania innych graczy 3.2 Nakaz zabijania innych graczy 3.3 Zakaz jakichkolwiek sojuszy z żywymi graczami 3.4 Zakaz podczas bycia zombie wpisywania retry / lub 2 raz łączyć się z serwerem żeby uniknąć bycia zombie 4. Zasady Żywych 4.1 Zakaz Blokowania przejść 4.2 Nakaz podnoszenia skrzynki która blokuje przejście 4.3 Zakaz przebywania w miejscach które zombie nie może dojść 4.4 Zakaz sojuszów z Zombie 5. Podstawowe Komendy 5 !guns - Możemy wybrać broń gdy o niej zapomnimy (Nie działa gdy już raz wybierzemy) 5.1 !rynek - Wystawianie przedmiotów oraz ich zakup za kredyty 5.2 !store - Kupowanie skinów i innych dodatków 5.3 !sklep - Kupowanie za exp z gunexpa ulepszeń jak i dodatków (Spadachron, amunicja, większe obrażenia) 5.4 !rpg - Ulepszania swojej postaci 5.5 !level - Sprawdzenie progresu z gunexpa 5.6 !eq - Sprawdzenie swojego uzbrojenia (Zbroje tarcze itd.) 5.7 !top !rank - Ranking graczy
 12. Sqower32YT

  Witam, znalazłem te forum dzięki comftiemu , i zaczynam przygodę z tą serwerownia, dochodząc z swoimi serwerami Mam nadzieje że będzie się nam dobrze współpracowało jak i grało :P